עורך דין ביטוח לאומי

עו”ד זריהן הינו עורך דין ביטוח לאומי המייצג בכלל הערכאות המשפטיות.


עורך דין ביטוח לאומי אימתי מייצג ומהי קצבת נכות בהגדרה? 

תביעה לקצבה תוגש בטופס תביעה לקצבת נכות בסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריו של תובע הקצבה. ייאמר כי בסוג תביעות זה ניתן לגשת ולתבוע באופן עצמאי אולם מומלץ ביותר, נוכח מורכבותן וייחודן, להיעזר בשירותיו של עורך דין ביטוח לאומי הבקיא בתחום. 

על–פי החוק ידון המוסד לביטוח לאומי בתביעה לקצבת נכות בתום 90 יום מן היום, שלפי טענת תובע הקצבה אבד כושרו להשתכר (או לתפקד במשק בית, כשמדובר בעקרת בית), או שכושרו להשתכר הצטמצם ב-50% או יותר.

עורך דין המתמחה בתחום ביטוח לאומי


מהו תפקיד הועדה הרפואית?

תפקיד הועדה הרפואית לקבוע מהן המחלות או הליקויים הרפואיים מהם אתה סובל לפי ספר המבחנים שבתקנות הביטוח הלאומי.

פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יחליט אם המבוטח “נכה” או “עקרת בית נכה” ויקבע את דרגת אי-הכושר.

דרגות אי-הכושר האפשריות הן: 60%, 65%, 74%, ו-100%.

ערר על אחוז הנכות הרפואית, אימתי? 

מי שנקבעו לו פחות מ–80% נכות רפואית, או דרגת אי-כושר שאינה עולה על 74%, רשאי לערער על אחוז הנכות הרפואית לפני ועדה רפואית לעררים.

החלטת הוועדה הרפואית לעררים סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלות חוק בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה.

ערר על דרגת אי–הכושר

מי שנקבע לגביו שלא איבד מכושרו להשתכר או שאיבד פחות מ 50% מכושרו להשתכר, וכן מי שנקבעה לו דרגת אי–כושר שאינה עולה על 74%, רשאים לערער על דרגת אי–הכושר לפני ועדה לעררים.

החלטת הוועדה לעררים סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלות חוק בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה.


קצבת ניידות מהי? 

עו”ד זריהן הינו עורך דין ביטוח לאומי המתמחה גם בהגשת תביעות ניידות, בכלל הערכאות.

לאחרונה ניתן פסק דין תקדימי בבית הדין הארצי לעבודה בשלושה ערעורים שיוצגו במאוחד ע”י עורך דין זריהן, לקריאה נוספת: פסק דין תקדימי : האם ניתן לאשר, מכוח הסכם הניידות, מתן הלוואה לצורך כיסא נשלף, למוגבל בניידות שאין לו רישיון נהיגה תקף?

מי זכאי לקצבת ניידות?

זכאי לקצבת ניידות הוא מי שמוגדר כ”מוגבל בניידות” בהתאם להסכם הניידות:

1. הוא תושב ישראל הנמצא בישראל ומלאו לו 3 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה (המוסד לביטוח לאומי מאשר גמלת ניידות לשני אחים או יותר, שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות, והם מתגוררים באותה הדירה, גם אם טרם מלאו להם 3 שנים).

2. ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות עקב ליקויים ברגליו לפי רשימת ליקויים מוגדרת.

מוגבל בניידות הוא גם אחד מאלה: נקבעו לו 40% לפחות מוגבלות בניידות והוא בעל רישיון נהיגה בר תוקף, נקבעו לו 60% לפחות מוגבלות בניידות ואין לו רישיון נהיגה בר תוקף ואז יהיה זכאי לגמלה אם יש לו “מורשה נהיגה” שמסיעו.

כיצד תובעים?

המבקש לתבוע גמלת ניידות – הלוואה עומדת, סיוע מקרן הלוואות, הלוואה למימון אבזרים לרכב לאבזרים מיוחדים, החזר הוצאות בעבור אבזרים לרכב פרטי, מתקן הרמה, קצבת ניידות – יגיש ללשכת הבריאות המחוזית טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות.

אם החלטת הוועדה הרפואית אינה מניחה את דעתך, אתה רשאי לערור על ההחלטה בפני הוועדה לעררים.

על החלטת הוועדה לעררים אפשר לערער בשאלת חוק בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה.


מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום ביטוח לאומי מיומן ומקצועי

הנך מוזמן לתאם פגישת ייעוץ עם עו”ד אילן זריהן, ללא כל התחייבות. צור קשר: לחץ כאן

ניתן לקרוא גם :

קצבת ניידות ביטוח לאומי – מדריך מושגים

מדריך תביעת נפגעי גזזת

הזיקה בין תאונות עבודה לפגיעה באירוע רווחה ספורט או נופש

להרחבה בנושא נכות כללית וקצבאות, ניתן לקרוא באתר המוסד לביטוח לאומי: לחץ כאן