תביעה נגד משרד הביטחון וקצין תגמולים

תביעה נגד משרד הביטחון וקצין תגמולים מחייבת היכרות מעמיקה עם עולם תוכן זה:

עורך דין תביעת משרד הביטחון וקצין תגמולים ואימתי ניעזר בשירותיו?

חוק הנכים 

סעיף 1 לחוק הנכים מגדיר “נכות” כ”איבוד הכושר לפעול בצורה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה, שבאו לחייל משוחרר או לחייל בשירות קבע כתוצאה של אחת מאלה שארעה בתקופת שירותו עקב שירותו: (1) מחלה; (2) החמרה במחלה; (3) חבלה”.

תיקון חוק הנכיםהחל מ-27 באפריל 2017 נכנס לתוקפו תיקון משמעותי בחוק הנכים.

התיקון משפיע בעיקר על ההכרה באנשי קבע שנפצעו או חלו במהלך שירותם, ומעתה ינהלו את הליך ההכרה בהם “באזרחות” מול הביטוח הלאומי.

מה המשמעות של התיקון? איך הוא יבוא לידי ביטוי בפועל? לחץ כאן

תביעת קצין התגמולים

תביעה נגד משרד הביטחון באמצעות עורך דין קצין תגמולים ומשרד הביטחון – תיאור ההליך

איש כוחות הביטחון יהא זכאי לתגמולים רק במידה ויוכח כי הפגיעה אירעה במהלך שירותו וכי קיים קשר סיבתי בין הפגיעה לבין שירותו.

על מנת לקבל תגמול לפי חוק הנכים, על הנפגע להגיש תביעה נגד משרד הביטחון באמצעות בקשה לקצין התגמולים להכרה בחבלה או במחלה באמצעות טופס מתאים שניתן לקבלו במשרדי אגף השיקום או בלשכותיו השונות. ככלל, ניתן להגיש תביעות מסוג זה באופן עצמאי אולם מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בהגשת תביעת קצין תגמולים ומשרד הביטחון. 

תנאי מוקדם לקביעתה של דרגת נכות על ידי ועדה רפואית הינו ההכרה בנכות על ידי קצין התגמולים משמע, הכרה בקשר הסיבתי בין הפגיעה לבין השירות של איש כוחות הביטחון.

לאחר קבלת ההכרה מוזמן איש כוחות הביטחון לוועדה רפואית שבה נקבעת דרגת נכותו בהתאם למבחנים לקביעת דרגות נכות.

מומלץ לכל חייל או שוטר או כל איש ביטחון אחר אשר עומד להגיש תביעה נגד משרד הביטחון וקצין תגמולים לקבל חוו”ד רפואית של מומחה אשר יקבע את הקשר הסיבתי בין החבלה/מחלה לבין השרות הביטחוני שעבר.

התיישנות – ככלל, הזכות להגיש בקשה מתיישנת בתום שלוש שנים מיום שחרורו של הנכה משירותו הביטחוני שבזמנו אירע המקרה שגרם לנכותו.

ערעור על החלטת קצין תגמולים –

ניתן לערער בפני ועדת ערעור תוך שלושים יום מהיום שבו הגיעה לתובע ההודעה על החלטת קצין התגמולים.

על החלטתה של ועדת הערעור ניתן לערער תוך 60 ימים, בסוגיה משפטית בלבד, בפני בית המשפט המחוזי.

פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערעור, לאחר קבלת רשות, בפני בית המשפט העליון.

ערעור על החלטת ועדה רפואית –

על החלטת ועדה רפואית ניתן לערור בפני ועדה רפואית עליונה.

החלטת הוועדה העליונה ניתנת לערעור, בסוגיה משפטית בלבד, בבית המשפט המחוזי.

פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערעור בפני בית משפט עליון, לאחר קבלת רשות.

הליך של החמרת מצב –

נכה אשר הוכר ע”י משרד הביטחון וקצין התגמולים, ונקבעה לו נכות כלשהי לרבות 0%, זכאי לפנות בבקשה לפתיחת הדיון בעניינו פעם נוספת בכל מהלך חייו כאשר חלה החמרה במצבו הרפואי.

אם אכן תשתכנע הועדה הרפואית, כי אכן חלה החמרה במצבו הרפואי של הנכה, תיקבע נכותו מחדש בהתאם למצבו העדכני.

תהליך תביעת משרד הביטחון וקצין תגמולים הינו הליך מורכב וממושך ומחייב ייעוץ וליווי מקצועי על ידי עורך דין הבקיא בתחום. 

נפגעת במהלך שירותך הצבאי? התייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום

הנך מוזמן לתאם פגישת ייעוץ עם עו”ד אילן זריהן, ללא כל התחייבות. צור קשר: לחץ כאן

ניתן לקרוא גם:

מדריך תביעה נגד משרד הביטחון (קצין התגמולים) – כיצד תדע למצות זכויותייך

מהו גובה המענק החד פעמי הניתן בתביעת משרד הביטחון?

להרחבה ניתן לקרוא באתר אגף שיקום נכים: לחץ כאן