תביעת קצין התגמולים

 

תביעת קצין התגמולים ומשרד הביטחון מחייבת היכרות מעמיקה עם עולם תוכן זה:

חוק הנכים – סעיף 1 לחוק הנכים מגדיר “נכות” כ”איבוד הכושר לפעול בצורה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה, שבאו לחייל משוחרר או לחייל בשירות קבע כתוצאה של אחת מאלה שארעה בתקופת שירותו עקב שירותו: (1) מחלה; (2) החמרה במחלה; (3) חבלה”.

תיקון חוק הנכים – החל מ-27 באפריל 2017 נכנס לתוקפו תיקון משמעותי בחוק הנכים.

התיקון משפיע בעיקר על ההכרה באנשי קבע שנפצעו או חלו במהלך שירותם, ומעתה ינהלו את הליך ההכרה בהם “באזרחות” מול הביטוח הלאומי.

מה המשמעות של התיקון? איך הוא יבוא לידי ביטוי בפועל? לחץ כאן

תביעת קצין התגמולים

הליך התביעה –

איש כוחות הביטחון יהא זכאי לתגמולים רק במידה ויוכח כי הפגיעה אירעה במהלך שירותו וכי קיים קשר סיבתי בין הפגיעה לבין שירותו.

על מנת לקבל תגמול לפי חוק הנכים, על הנפגע להגיש בקשה לקצין התגמולים להכרה בחבלה או במחלה באמצעות טופס מתאים שניתן לקבלו במשרדי אגף השיקום או בלשכותיו השונות.

תנאי מוקדם לקביעתה של דרגת נכות על ידי ועדה רפואית הינו ההכרה בנכות על ידי קצין התגמולים משמע, הכרה בקשר הסיבתי בין הפגיעה לבין השירות של איש כוחות הביטחון.

לאחר קבלת ההכרה מוזמן איש כוחות הביטחון לוועדה רפואית שבה נקבעת דרגת נכותו בהתאם למבחנים לקביעת דרגות נכות.

מומלץ לכל חייל או שוטר או כל איש ביטחון אחר אשר עומד להגיש תביעה כנגד משרד הביטחון לקבל חוו”ד רפואית של מומחה אשר יקבע את הקשר הסיבתי בין החבלה/מחלה לבין השרות הביטחוני שעבר.

התיישנות – ככלל, הזכות להגיש בקשה מתיישנת בתום שלוש שנים מיום שחרורו של הנכה משירותו הביטחוני שבזמנו אירע המקרה שגרם לנכותו.

ערעור על החלטת קצין תגמולים –

ניתן לערער בפני ועדת ערעור תוך שלושים יום מהיום שבו הגיעה לתובע ההודעה על החלטת קצין התגמולים.

על החלטתה של ועדת הערעור ניתן לערער, בסוגיה משפטית בלבד, בפני בית המשפט המחוזי.

פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערעור, לאחר קבלת רשות, בפני בית המשפט העליון.

ערעור על החלטת ועדה רפואית –

על החלטת ועדה רפואית ניתן לערור בפני ועדה רפואית עליונה.

החלטת הוועדה העליונה ניתנת לערעור, בסוגיה משפטית בלבד, בבית המשפט המחוזי.

פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערעור בפני בית משפט עליון, לאחר קבלת רשות.

הליך של החמרת מצב –

נכה אשר הוכר ע”י קצין התגמולים, ונקבעה לו נכות כלשהי לרבות 0%, זכאי לפנות בבקשה לפתיחת הדיון בעניינו פעם נוספת בכל מהלך חייו כאשר חלה החמרה במצבו הרפואי.

אם אכן תשתכנע הועדה הרפואית, כי אכן חלה החמרה במצבו הרפואי של הנכה, תיקבע נכותו מחדש בהתאם למצבו העדכני.

תהליך תביעת קצין התגמולים ומשרד הביטחון הינו הליך מורכב וממושך ומחייב ייעוץ וליווי מקצועי על ידי עורך דין משרד הביטחון הבקיא בתחום. 

נפגעת במהלך שירותך הצבאי? התייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום

הנך מוזמן לתאם פגישת ייעוץ עם עו”ד אילן זריהן, ללא כל התחייבות. צור קשר: לחץ כאן

ניתן לקרוא גם:

מדריך תביעה נגד משרד הביטחון (קצין התגמולים) – כיצד תדע למצות זכויותייך

מהו גובה המענק החד פעמי הניתן בתביעת משרד הביטחון?