תביעת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

תלמידים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות ורבים מההורים לא מכירים ומודעים לעובדה זו. החובה לבטח את התלמידים בביטוח תאונות אישיות מוטלת על כתפי משרד החינוך והתשלום בגין פוליסה זו נגבה מהורי התלמידים בתחילת שנת הלימודים. חובת משרד החינוך לבטח נגזרת מהאמור בחוק,  סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה, התש”ט-1949, קובע: “מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד. התשלומים שייגבו מהמבוטחים בעד הביטוח ייקבעו על ידי השר במסגרת התשלומים לפי  סעיף קטן (ד)”.

הפוליסה בה מבוטחים התלמידים מכסה את נזקיו של התלמיד 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע ובכל מקום במדינת ישראל ומחוצה לה, בין שישנו קשר לפעילות המוסד החינוכי ובין אם לאו. כאמור, רוב רובם של ההורים אינם מודעים כלל לעובדה שילדיהם כתלמידים, מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, אשר במסגרתה משולם פיצוי כספי לתלמיד שניזוק בגופו כתוצאה מתאונה ולכן בעת קרות נזק, רבים לא ממשים זכותם לפיצוי.

מי מבוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים ומהו היקף הכיסוי הביטוחי? מבוטח הינו כל תלמיד שחל עליו חוק חינוך חובה לרבות ילדים בגני ילדים, בפעוטונים, במעונות יום המופעלים על ידי רשויות מקומיות, תלמידי ישיבות ותלמידי סמינרים למורים עד גיל 45 ונוער עובד ולומד במוסדות הנמצאים בפיקוח משרד התמ”ת.  פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מכסה מקרי מוות מתאונה, מקרה של נכות כתוצאה מתאונה, נכות זמנית ואף מאפשרת החזר הוצאות בגין שימוש באמצעי עזר רפואיים. בנוסף, ראוי לציין כי גם הורים אשר נפגעו במסגרת השתתפות בפעילות המוסד החינוכי (ליווי טיולים, השגחה בכנסים ואירועים וכו’) זכאים לכיסוי ביטוחי בגין נזקים גופניים שנגרמו להם עקב תאונה שאירעה במהלך אותה פעילות בה השתתפו.

מהם המקרים המוחרגים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים ? ישנם מספר חריגים שפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים אינה מכסה ולא ישולם פיצוי היה ואירעה תאונה שגרמה לנזקי גוף. לא ישולם פיצוי במקרים של נזקי גוף שאירעו עקב: תאונת דרכים בארץ או בחו”ל; מלחמה ו/או פעולת איבה; פעילות צבאית סדירה; תאונת עבודה המזכה בפיצוי במסגרת המוסד לביטוח לאומי; רשלנות רפואית או נזק שנגרם בעקבות טיפול רפואי; מחלה שאינה נובעת מתאונה; התלמיד מעל גיל 45 שנה ביום תחילת הכיסוי הביטוחי.

יצוין כי תביעה על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים אינה מונעת הגשת תביעה גם כנגד הגורם המזיק, שגרם לתאונה ברשלנותו. שני אפיקי תביעה אלה עומדים לרשותו של הניזוק ומומלץ לבוחנם במקביל.

עוד יובהר כי בהיבט ההתיישנות, מאחר ועסקינן בפוליסת ביטוח הרי שמועד התיישנות התביעה הינו 3 שנים ממועד קרות התאונה. כאשר, היה ועסקינן בקטין, מועד ההתיישנות יחל להיספר לאחר הגיע התלמיד הנפגע לגיל 18, משמע, ניתן יהיה לתבוע במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים עד לא יאוחר מגיל 21. כמובן, ככל שהגשת התביעה תהיה קרובה למועד התאונה, לאחר שהנזק התגבש, כן ייטב ורצוי לא להשתהות בעניין יתר על המידה.

לסיכום, ברוב המקרים תביעות ביטוח תאונות אישיות לתלמידים דורשות טיפול משפטי מקצועי ומיומן.  התמודדות לא מקצועית עם תביעות אלה עלולה לפגוע במיצוי זכויות הפיצוי הנגזרות מהפוליסה בעת קרות נזק ולכן, רצוי לא ליטול סיכונים מיותרים ולהתייעץ עם עורך דין הבקיא בסוג תביעות זה.

לייעוץ עם עורך דין אילן זריהן: לחצו כאן

ניתן לקרוא גם:

אחריות עירייה לנזקי גוף בשטח שיפוטה