תביעה ברשלנות רפואית – האם בכל מקרה?

תביעה ברשלנות רפואית מומלץ שתתבצע תוך כניסה מפוכחת ורציונלית לתהליך ותוך נטרול אמוציות, ככל שניתן. פעמים רבות פונים אליי לקוחות נסערים נוכח הכשל שחוו בטיפול הרפואי ומעוניינים לתבוע את הגורם המטפל על הנזק ו/או על החוויה הקשה שחוו. משפטים כגון: “אני רוצה לתבוע את הרופא בכל מחיר”, “אני רוצה לתבוע על הנזק שנגרם לי” הינם חלק מהמשפטים המבטאים, באופן טבעי,  את סערת הרגשות שבה נמצא הלקוח נוכח מה שחווה. כנקודת מוצא חשוב להבין כי לא כל טעות עולה בגדר רשלנות רפואית וכך גם, לא כל נזק מעיד על קיומה של רשלנות רפואית בטיפול. קיימת חשיבות רבה שעורך דין העוסק ובקיא בתחום יבחן את נסיבות העניין באופן מעמיק ורציונלי מול מומחה רפואי רלוונטי, על מנת להימנע מכניסה להליך סרק עד לכדי דחיית התביעה ואפילו חיוב בהוצאות הצד שכנגד. ההערכה הראשונית הינה השלב הראשון בהערכת נסיבות המקרה וסיכויי התביעה. תביעה ברשלנות רפואית נמדדת תחילה בהערכה מקצועית של מומחה רפואי הבוחנת, בהתבסס על הרשומות הרפואיות שנאספו, את נסיבות הטיפול הרפואי וקובעת האם יש דברים בגו אודות קיומה אם לאו של רשלנות רפואית. עורך דין העוסק ברשלנות רפואית יידע כיצד לכוון את המומחה בהערכתו הראשונית כך שבסוף דבר, ניתן יהיה להגיע להחלטה הנכונה והמושכלת ביותר. חשוב להבין שגם תשובות כגון: “סיכויי ההליך נמוכים ובהיבט עלות /תועלת לא כדאי”, “למרות הנזק לא קיימת רשלנות רפואית”, “הצוות הרפואי לא חרג מפרקטיקה רפואית סבירה בטיפול”, חשוב שתאמרנה ללקוח. בטוחני שקשה לבוא ללקוח ולבקש ממנו לנטרל את האמוציות הכרוכות בבחינת ההליך אך הדבר מתחייב ותמיד חשוב להציג, במלוא השקיפות והאמינות, את הערכת הסיכויים הנכונה ולא זו שתשרת את האינטרס העסקי של עורך הדין. לכן, האם להגיש תביעה ברשלנות רפואית הינה שאלה מקצועית ורציונלית לחלוטין שהתשובה עליה תכריע אודות סיכוי וכדאיות תביעה ברשלנות רפואית.

להתייעצות עם עורך דין אילן זריהן אודות סיכויי תביעה ברשלנות רפואית ניתן להתקשר ישירות 050-9250478 או להשאיר פרטים בתיבת צור קשר באתר.

מומלץ לקורא גם:

מדריך מעשי להגשת תביעה ברשלנות רפואית

תביעה ברשלנות רפואית – מקרי רשלנות רפואית בלידה

סיכויי החלמה בתביעת רשלנות רפואית