בלוג

פשרה בתביעת רשלנות רפואית לפי סעיף 79 א’

דרך לפתרון סכסוכים בין צדדים, בתביעה אזרחית בכלל ובתביעת רשלנות רפואית בפרט, היא מתן פסק דין על דרך הפשרה, היה והצדדים נתנו הסכמתם המלאה לכך. נוסחו של סעיף 79 א’ לחוק בתי המשפט הינו כלדקמן: “בית משפט הדן בעניין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בעניין שלפניו, כולו או מקצתו, בדרך של פשרה “. הסמכות […]

קרא עוד

הליך הגישור בתביעות רשלנות רפואית – על קצה המזלג

במהלך השנים האחרונות, נוכח עומסי בית המשפט והרצון לייעל את ההליך לרבות להחישו, הולך ותופס הליך הגישור בתביעות רשלנות רפואית מקום נכבד ביישוב סכסוכים בין צדדים, החלוקים ביניהם. הליך הגישור מוסדר בסעיף 79 ג’ לחוק בתי המשפט וכן בתקנות בתי המשפט [פישור]. בגישור מתנהל משא ומתן באמצעות צד שלישי שהינו ניטרלי להליך ו/או למי מהצדדים. […]

קרא עוד

ראשי נזק בתביעות רשלנות רפואית

ראשי נזק בתביעות רשלנות רפואית מגלמים בכללותם את אפיקי הפיצוי הנתבעים בכתב התביעה. ראשי הנזק מביאים לידי ביטוי את השלכות הרשלנות הרפואית שחווה נשוא התביעה. ראשי נזק בתביעות רשלנות רפואית מחולקים לראשי נזק ממוניים ובלתי ממוניים. להלן, על קצה המזלג, ראשי הנזק העיקריים הנתבעים בתביעות רשלנות רפואית: הפסדי שכר בעבר – ראש נזק ממוני. בראש […]

קרא עוד

נזק ראייתי בתביעת רשלנות רפואית

דוקטרינת “הנזק הראייתי” הלכה והשתרשה בפסיקת בתי המשפט במהלך השנים. הכלל בהוכחת תביעת רשלנות רפואית הינו “המוציא מחברו עליו הראייה” משמע, נטל השכנוע מוטל על כתפי התובע, מתחילת ההליך, לבוא ולהוכיח את הרשלנות שאירעה בעניינו. אלא שבמקרים של נזק ראייתי יתקשה עד לא יוכל התובע לממש את חובתו להוכיח את תביעתו ולכן, במקרים מסוג זה […]

קרא עוד

צירוף חוות דעת מומחה רפואי בתביעת רשלנות רפואית – על קצה המזלג

תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי מחייבות צירופה של חוות דעת רפואית לכתב התביעה, היה ובעל הדין התובע מעוניין להוכיח עניין שברפואה. ככלל, עם הגשת תביעה ברשלנות רפואית יש צורך לצרף לכתב התביעה חוות דעת מומחה רפואי רלוונטי, אשר בלעדיה לא יוכל התובע להוכיח את הרשלנות הרפואית שאירעה בעניינו. חשוב להבין כי זהו הכלל, אולם, […]

קרא עוד

התיישנות בתביעות רשלנות רפואית – עד מתי ניתן להגיש תביעה?

התיישנות בתביעות רשלנות רפואית מהווה מחסום פרוצדורלי בפני התובע לממש את זכותו באמצעות הגשת תביעה לבית משפט. כללי ההתיישנות בתביעות רשלנות רפואית מעוגנים בחוק ההתיישנות ובפקודת הנזיקין. בהתאם להוראות החוק וככלל, תקופת ההתיישנות של תביעה ברשלנות רפואית הינה שבע שנים מהמועד בו נולדה עילת התובענה. קטין יוכל להגיש תביעה עד הגיעו לגיל 25 שנים משמע, […]

קרא עוד

כיצד להצליח בתביעת רשלנות רפואית – מבחן הרופא הסביר

על מנת להצליח בתביעת רשלנות רפואית יש צורך לעמוד בנטל הוכחה שיביא לידי ביטוי את כלל הרכיבים בסעיף 35 לפקודת הנזיקין. ככלל, הבסיס המשפטי לתביעה בגין רשלנות רפואית מצוי בסעיף 35 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] תשכ”ח 1968, ואם נפשט את הסעיף הרי שהוא מגדיר רשלנות מקצועית כמעשה או מחדל המהווים סטייה מנורמת התנהגות מקצועית מקובלת, […]

קרא עוד

תביעה ברשלנות רפואית – האם בכל מקרה?

תביעה ברשלנות רפואית מומלץ שתתבצע תוך כניסה מפוכחת ורציונלית לתהליך ותוך נטרול אמוציות, ככל שניתן. פעמים רבות פונים אליי לקוחות נסערים נוכח הכשל שחוו בטיפול הרפואי ומעוניינים לתבוע את הגורם המטפל על הנזק ו/או על החוויה הקשה שחוו. משפטים כגון: “אני רוצה לתבוע את הרופא בכל מחיר”, “אני רוצה לתבוע על הנזק שנגרם לי” הינם […]

קרא עוד

אובדן סיכויי ההחלמה בתביעות רשלנות רפואית

תורת אובדן סיכויי ההחלמה היא מקרה פרטי של פיצוי בגין יצירת סיכון, או פגיעה בסיכוי. במצבים אלה, כשההסתברות שהנזק אכן אירע כתוצאה מאשמו של הנתבע נמוכה מ- 50% (כשיודעים שהסיכוי שהחולה היה מחלים הוא 30% , למשל) נוהגים בתי המשפט להפעיל את תורת אובדן סיכויי החלמה, המגדירה, למעשה, סוג חדש של נזק: עצם אובדן הסיכוי […]

קרא עוד

רשלנות בטיפול קוסמטי – הזרקת בוטוקס

סוגיית הרשלנות בטיפול קוסמטי הינה סוגיה אשר רלוונטית לתקופה בה אנו חיים, תקופה בה היופי והמראה החיצוני מהווים נדבך מהותי בהוויה החברתית תרבותית. הזרקת בוטוקס ובכלל טיפולים קוסמטיים הינם בעלי פוטנציאל לנזק היה ולא מתבצעים באופן הנכון ועל ידי בעל המקצוע המיומן והמוכשר לכך. לעיתים, רשלנות בטיפול קוסמטי גוררת עמה השפעות נפשיות נוסף על ההשפעות […]

קרא עוד