המועד האחרון להגשת תביעות הולדה בעוולה

לעניין התיישנות בתביעות רשלנות רפואית על רקע עילת הולדה בעוולה – תזכורת כי נותר זמן קצוב ביותר להגשת תביעות הולדה בעוולה קרי, תביעות בגין לידת ילד עם מומים אשר לא אובחנו במהלך ההיריון וראוי היה לאבחנם. הורים שילדם בעל מום והינו מעל גיל 7 שנים ומתחת לגיל 25 שנים יוכלו להגיש את תביעתם בגין “הולדה בעוולה” עד לא יאוחר מיום 28.8.2015.

לקריאה נוספת:

הולדה בעוולה – הלכת המר

רשלנות רפואית באבחון תסמונת איקס שביר