הליך הגישור בתביעות רשלנות רפואית – על קצה המזלג

במהלך השנים האחרונות, נוכח עומסי בית המשפט והרצון לייעל את ההליך לרבות להחישו, הולך ותופס הליך הגישור בתביעות רשלנות רפואית מקום נכבד ביישוב סכסוכים בין צדדים, החלוקים ביניהם.

הליך הגישור מוסדר בסעיף 79 ג’ לחוק בתי המשפט וכן בתקנות בתי המשפט [פישור]. בגישור מתנהל משא ומתן באמצעות צד שלישי שהינו ניטרלי להליך ו/או למי מהצדדים. המגשר מסייע לצדדים לבנות יחדיו מתווה לפתרון הסכסוך ביניהם תוך שאינו מחליט או כופה פתרון מטעמו. יצוין כי הליך הגישור הינו הליך חסוי המחייב את הסכמת הצדדים, משמע בית המשפט לא יכול לכפות הליך זה היה ואחד הצדדים מסרב לכך. זאת ועוד, כל הנאמר במסגרת הליך גישור לא ישמש כראיה בהליך המשפטי, היה וההליך לא צולח והסכסוך חוזר להתדיין בבית המשפט. בסיכום דבר, ההליך תופס מקום נכבד ביישוב תביעות רשלנות רפואית וכורך בתוכו יתרונות רבים: חוסך זמן, חוסך כסף, הליך גמיש ביותר, ההסכם נקבע על ידי הצדדים ומקבל תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין, נותן לצדדים את האפשרות להציג את עמדותיהם בלא שיהיו כבולים בסדרי הדין והראיות ובסוף דבר, גם אם ההליך לא צולח הרי שניתן לחזור ולהמשיך בהתדיינות המשפטית בבית המשפט.

לכן, אם קיימת נכונות מהצד שכנגד לפנות להליך גישור והיה ונכונות זו הינה כנה ואמיתית, שלא בניסיון “למשוך” זמן בהליך, הרי שראוי לתת את ההזדמנות למיצוי הליך שכזה עד תומו.