קצבת ניידות ביטוח לאומי – מדריך מושגים

בשנת 1977 נחתם בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי הסכם שבמהותו נועד לייתן הטבות סוציאליות בדמות גמלת ניידות לאוכלוסיית הנכים המתקשים בניידותם.

מוגבל בניידות הינו תושב ישראל הנמצא בישראל, שמלאו לו 3 שנים ולא יותר מגיל הפרישה הקבוע בחוק לגבי גברים, אשר ועדה רפואית קבעה את אחוז מוגבלותו בניידות עקב ליקויים בגפיים התחתונות,  לפי רשימת ליקויים מוגדרת. בתנאים מסוימים זכאי המוגבל בניידות להמשך ההטבות בניידות גם לאחר גיל הפרישה הקבוע בחוק.

מושגי יסוד:

הלוואה עומדת – ניתנת לכיסוי מסים החלים על הרכב המאושר על פי הכללים שנקבעו ומוחזרת בעת מכירת הרכב.

קצבת ניידות –  קצבה חודשית המשתלמת למוגבל בניידות בעבור הוצאות הניידות שלו. הקצבה מתעדכנת בהתאם לשיעור ההתייקרות של ההוצאות להחזקת רכב.

בעל רכב – שיעור הקצבה נקבע לפי היות הזכאי משתכר או לא משתכר, היותו בעל רישיון נהיגה או חסר רישיון נהיגה, שיעור מוגבלותו בניידות וגודל הרכב שברשותו ובבעלותו.

חסר רכב – קצבת ניידות מלאה בשיעור שנקבע למשתכר שנוהג בעצמו ושהוא בעל רכב עד 1,800 סמ”ק.

תנאי הזכאות:

הלוואה עומדת

  1. מוגבל בניידות בשיעור 40% לפחות, בעל רישיון נהיגה בר תוקף.
  2. בהעדר רישיון נהיגה בר תוקף, מוגבלות בניידות בשיעור של 60% לפחות ואם ישנו מורשה נהיגה הנוהג ברכב. (מורשה נהיגה הינו מי שיש לו רישיון נהיגה בר-תוקף, שהורשה ע”י המוסד לביטוח לאומי לנהוג ברכבו של המוגבל בניידות – קרוב משפחה או מטפל הגר עם המוגבל בניידות באותו בנין אובבנין סמוך שהמרחק בינו לבית המוגבל בניידות אינו עולהעל 500 מטר או שהמרחק גדול יותר אם אלה הבניינים הקרובים ביותר זה לזה באותו תחום ישוב).

קצבת ניידות

לבעל רכב: זכאות להלוואה עומדת ויש רכב ברשותו ובבעלותו.

לחסר רכב: מוגבל בניידות שעונה על אחד מאלה:

  1. משתכר בן 18 ומעלה שנקבעו לו לפחות 80% מוגבלות בניידות והוא אינו מקבל קצבת נכות כללית.
  2. מקבל קצבה לשירותים מיוחדים וקצבת נכות כללית שאינו משתכר, מלאו לו 18 שנה לפחות ונקבעו לו 100%  מוגבלות בניידות או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
  3. מוגבל בניידות המקבל גמלה לילד נכה ונקבעו לו לפחות 80%  בניידות או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
  4. מאושפז — מי שאינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים או גמלה לילד נכה רק בשל היותו מאושפז, ובלבד שהוא יוצא ברכב מנועי את חצרי המוסד שבו הוא שוהה לפחות 6  פעמים בחודש למטרות עבודה, לימודים או פעילות חברתית, שיקומית או התנדבותית.

הלוואה מקרן הלוואות

זכאי לרכב פרטי או מסחרי – מוגבל בניידות בשיעור 90% לפחות המשתכר או הלומד או הנמצא בתהליך שיקומי או המשרת בצה”ל או בשירות לאומי, והוא בעל רשיון נהיגה שרוכש רכב ראשון – בכפוף למבחן הכנסות.  הסיוע הינו בשיעור שבין 20% ל־ 80% מערך הרכב – הנרכש או הקובע בלא מסים, לפי הזול מבניהם:  20% מערך הרכב כהלוואה ל־ 5 שנים ב־ 2.76% ריבית לשנה, והיתר הופך למענק בתום 5 שנים.

זכאי לרכב לאביזרים מיוחדים – רכב לאבזרים מיוחדים  הינו רכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה בכיסא גלגלים או שניתן לנהוג בו תוך ישיבה בכיסא גלגלים . זכאי לרכב לאביזרים מיוחדים הינו מוגבל בניידות שהוועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו ושהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע כי דרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים. הסיוע לרכב ראשון הינו בשיעור 80% מערך הרכב – הנרכש או הקובע בלא מסים, לפי הזול מביניהם.

להחלפת רכב – מלוא ההפרש שבין הרכב שנמכר לרכב הנרכש או הקובע בלא מסים, לפי הזול מביניהם. סכומים אלה הופכים למענק בתוך 5 שנים. סיוע בשיעורים אלה ניתן גם אם הזכאי רוכש רכב פרטי או מסחרי.

הלוואה לרכישת מתקן הרמהמתקן הרמה  הינו אביזר או מכשיר המותקן ברכב, המיועד להרמת כיסא גלגלים לגג הרכב או לתא המטען של הרכב. זכאי להלוואה הינו מוגבל בניידות המקבל קצבת ניידות שזקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, ושיש ברשותו ובבעלותו רכב מתאים להתקנת מתקן הרמה. הסיוע ברכישת מתקן הרמה הינו בגובה הסיוע 95% ממחיר מתקן ההרמה והתקנתו, כולל המסים החלים על הרכישה וההתקנה. הסיוע הופך למענק בתום 5 שנים.

הלוואה לרכישה ולהתקנה של אבזרים ברכב לאבזרים מיוחדיםמוגבל בניידות המקבל קצבת ניידות שזקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שהרכב המתאים לו הוא רכב לאבזרים מיוחדים, וכן קבע מהם האבזרים להם הוא זקוק לצורך השימוש ברכב. ההלוואה היא בעבור האבזרים שאושרו ע”י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והותקנו ברכב. גובה ההלוואה: 95% מערך האבזרים והתקנתם כולל המסים החלים על הרכישה וההתקנה. ההלוואה ניתנת בעבור אבזרים חדשים בלבד והופכת למענק בתום 5 שנים.

החזר הוצאות רכישה והתקנה של אבזרים ברכב פרטימוגבל בניידות בעל רישיון נהיגה בר תוקף המקבל קצבת ניידות והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שדרושים לו אבזרים לצורך הנהיגה, בטיחות הנסיעה והשימוש ברכב, וכן קבע מהם אותם אבזרים. ההחזר הוא בעבור האבזרים שאושרו ע”י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והותקנו ברכב. גובה ההלוואה הינו 95%  מערך האבזרים והתקנתם, כולל המסים החלים על הרכישה וההתקנה. ההחזר ניתן בעבור אבזרים חדשים בלבד.

כיצד תובעים? המבקש לתבוע גמלת ניידות – הלוואה עומדת, סיוע מקרן הלוואות, הלוואה למימון אבזרים לרכב לאבזרים מיוחדים, החזר הוצאות בעבור אבזרים לרכב פרטי, מתקן הרמה, קצבת ניידות – יגיש ללשכת הבריאות המחוזית טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות. אם החלטת הוועדה הרפואית אינה מניחה את דעתך, אתה רשאי לערור על ההחלטה בפני הוועדה לעררים. על החלטת הוועדה לעררים אפשר לערער בשאלת חוק בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה.

הניסיון לנהל תביעות ביטוח לאומי באופן עצמאי וללא ייצוג ע”י עורך דין ביטוח לאומי מיומן ומקצועי הבקיא בתביעות ניידות, נדון כמעט תמיד לכישלון. מפאת חוסר ידע, המבוטחים לא יודעים מה מצפה להם ולכן מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין ביטוח לאומי.

לתאום פגישת ייעוץ עם עו”ד אילן זריהן, ללא כל התחייבות. צור קשר: לחץ כאן

ניתן לקרוא גם:

פסק דין בעניין כיסא נשלף מכוח הסכם הניידות