תסמונת אשרמן עלולה להיגרם כתוצאה מרשלנות רפואית – אימתי?

תסמונת אשרמן עלולה להיגרם כתוצאה מרשלנות רפואית ונשאלת השאלה אימתי מתפתחת תסמונת זו ומהי חשיבותו של הגילוי המוקדם בהליך הריפוי. תסמונת אשרמן הינה תסמונת פתולוגית המבטאת קיומן של הידבקויות רירית הרחם במספר דרגות חומרה, מדרגה 1 עד דרגה 4. בהעדר טיפול בשלב מוקדם, עלולה תסמונת זו להתפתח עד לכדי אבדן הפריון אצל נשים וקושי עד העדר אפשרות להיכנס להריון עתידי אגב אי יכולת הביצית להשתרש על רירית הרחם (עקרות משנית).

תסמונת אשרמן נוצרת בדרך כלל בעקבות גרידה “מוגזמת” שמבוצעת לסילוק שיירי הריון וזאת מספר שבועות לאחר לידה או הפלה טבעית/יזומה. יובהר, ככלל, פעולת הגרידה נחשבת לפעולה רפואית בטוחה ולרוב שיעור הסיבוכים בה הוא נמוך אולם, ככל שהגרידה נעשית בשלבים מתקדמים יותר של ההיריון ו/או היה והגרידה לא מבוצעת בצורה תקינה ו/או ככל שהגרידה מבוצעת כהליך חוזר על רקע  אי ריקון שיירי הריון במהלך גרידה ראשונה שבוצעה, הרי שכך עולה שיעור הסיבוכים לרבות הסיכוי להיווצרותן של הידבקויות ברירית הרחם והרס חלל הרחם עד לכדי מצבים קשים של פגיעה ביכולת להרות בעתיד.

הגשת תביעה בעילה של תסמונת אשרמן אשר נגרמה אגב רשלנות רפואית, יכולה להישען על מספר טיעונים אפשריים:

  1. אי בדיקת שלמות השילייה מיד לאחר הלידה, דבר כשלעצמו מהווה רשלנות רפואית בלידה, הותירה שיירים ברחם, באופן המחייב ביצוע גרידה עם כל הסיכונים הכרוכים בה.
  2. אבחון שיירי שילייה ו/או שיירי היריון אחרים תקופה ארוכה לאחר הלידה ואי שקילת ביצוע טיפולים שמרניים נוכח העובדה שרירית הרחם רגישה וסף פגיעותה לאחר הלידה/הפלה הינו גבוה יותר מאשר בתקופות אחרות.
  3. אי ביצוע היסטרוסקופיה (החדרת סיב אופטי לחלל הרחם וסילוק שיירי הריון תחת צפייה ישירה להבדיל מגרידה המבוצעת “על עיוור”) אבחנתית ו/או ניתוחית לצורך סילוק שיירי ההיריון הנותרים או בניסיון להפריד את ההידבקויות שנוצרו.
  4. ביצוע היסטרוסקופיה באופן לא מיומן כך שנוצרו נזקים אחרים ונוספים.
  5. אי שקילת האפשרות מול האישה לביצוע היסטרוסקופיה כחלופה טיפולית אפשרית, המפחיתה במידה ניכרת, היה ומבוצעת בעיתוי המתאים, את הסיכון להיווצרות תסמונת אשרמן.
  6. פגיעה באוטונומיה של האישה על רקע אי מתן הסבר אודות הסיכונים, הסיכויים וחלופות הטיפול בטרם ביצוע גרידה. כהערת אגב, יודגש, פגיעה באוטונומיה הינו ראש נזק עצמאי ונפרד שלא מחייב קיומה של רשלנות רפואית.
  7. אי ביצוע מעקב אחר האישה שביצעה את הגרידה ו/או ההיסטרוסקופיה לרבות אי זימונה לביקורת תכופה ומתן טיפול הורמונלי מתאים, כך שהידבקויות חזרו והפכו את תסמונת האשרמן לתסמונת כרונית. ככל שההידבקויות מתגלות בשלב מוקדם אזי סיכויי הריפוי עולים בהתאמה.

לידיעה, תסמונת אשרמן כרונית מקנה נכות בשיעור של 30% לצמיתות על פי תקנות המוסד לביטוח לאומי, שכן מדובר במצב זהה למקרה של אובדן רחם עם כל ההשלכות הכרוכות בכך לרבות ההשלכות הנפשיות העלולות לטמון בחובן נכות קבועה כשלעצמה.

במקרים של רשלנות רפואית תסמונת אשרמן מומלץ להתייעץ עם עורך דין בקיא בתחום רשלנות רפואית בהיריון.

לקריאה נוספת:

רשלנות רפואית בהריון טיי זקס

רשלנות רפואית בהריון באבחון תסמונת דאון

רשלנות רפואית איקס שביר

להרחבה: ראה אתר ויקיפדיה: לחץ כאן